Historie:

 

Laudando is een fanfarekorps dat is gevestigd in Appelscha. Laudando bestaat uit een kleine 35 leden en staat sinds 2019 onder leiding van Hans Toebes.

Biografie

2019
Na tien jaar als dirigent te hebben gedirigeerd, neemt Ellis Nijdam afscheid van Laudando. Hans Toebes is haar opvolger.

2018
Concert 111 jaar in Openluchttheater “de Koele”.
Kerstconcert in Groepsaccommodatie “Bar Gezellig” te Appelscha.

2017
Donateursconcert in “Steakhouse Pruim” te Appelscha.
Concours op Schiermonnikoog in de 5 divisie.
Kerstconcert in het Dorpshuis te Ravenswoud.

2016
Studiedag met jeugdactiviteiten op camping “De Posthoorn”
Donateursconcert met Diep Triest in het openluchttheater “de Koele”.
Jelle de Jong 40 jaar en Fokke Zijlstra 50 jaar muzikant .
Kerstconcert in “Steakhouse Pruim” te Appelscha.

2015
Donateursconcert “Met Laudando op de Filmset” met onder andere een optreden van het slagwerkensemble in de gereformeerde kerk te Appelscha

2014
Donateursconcert met als thema Vout feestje, welke is gehouden in de gereformeerde kerk te Appelscha. Door middel van een bingokaart en getallen door het programma werd geloodst.
Proms Night door Laudando, De Woudklank, popkoor Wergea en Sander Metz

2013
Proms Night door Laudando, De Woudklank, Just for fun en Transaction in openluchttheater “de Koele”.
Kerstconcert met samenwerking van Happy in de gereformeerde kerk te Appelscha

2012
Donateurs Dubbelconcert met de Bazuin uit Rottevalle en met onder andere een optreden van het slagwerkensemble in de “Lindehoeve” te Appelscha

2011
Optreden op diverse plekken bij “OlmenEs” te Appelscha bij de opendag.

Kerstconcert met samenwerking van BREEZE in de gereformeerde kerk te Appelscha met voor het eerst een jeugdgroepje.

 

2010
In haar eerste jaar als dirigent behaalt Ellis samen met Laudando 2 derde prijzen op het Gouden Spikerfestival

2009
Na twee jaar als dirigent te hebben gedirigeerd, neemt Piet van der Heide afscheid van Laudando. Ellis Nijdam is zijn opvolger.

2007
Anne van der Sluis wordt opgevolgd door Piet van der Heide.

2007
100 jaar Laudando! Met een spetterend en spectaculair optreden op zaterdag 2 juni!

1997

90-jarig jubileumconcert, met daarna ieder jaar een spetterend concert in de Geref. Kerk in Appelscha.

1993

Een nieuwe dirigent, Anne van der Sluis, weet de vereniging tot grote bloei te brengen.

1987

Dhr Reyenga wordt opgevolgd door Piet de Jong .

1986

Het stokje wordt overgegeven aan dhr. Johannes Reyenga.

1982

Het dirigeerstokje wordt overgenomen door dhr. Sytze Hamersma.

1979

De vereniging werd in het dorp toch gemist en dhr. De Vries keert terug als dirigent en start met 30 leden.

1976

Hierdoor zijn er nog 9 muzikanten over, waarvan 7 buiten Appelscha. Laudando raakt in een lange winterslaap.

1969

Als door een meningsverschil de voorzitter opstapt en ook de leerlingenopleiding wordt verwaarloosd, vertrekt ook de dirigent.

1964

Dhr. Cor de Vries uit Drachten wordt
aangetrokken als dirigent en onder zijn eminente leiding wordt zelfs in de afd. uitmuntendheid een 2e plaats behaald.

1963

Er werd een compleet nieuw instrumentarium aangeschaft en dhr. Tigelaar moest om gezondheidsredenen stoppen met dirigeren. De plaatselijke cafehouder dhr. Aman heeft een jaar gedirigeerd, maar dat liep uit op een mislukking.

1950

Laudando wordt weer een fanfare en dhr. Tigelaar wordt weer dirigent en onder zijn leiding kwam Laudando tot bloei met 30 leden en zelfs een drumband.

1933

Ondanks zijn voortreffelijke muzikale
kwaliteiten werd dhr. de Wit in verband met prive problemen vervangen door één van de leden, dhr. Tigelaar.

1933

Weer een eerste prijs en dus nogmaals promotie naar de 1e afd..

1932

Een nieuwe dirigent, te weten dhr. de Wit uit Assen wat niet alleen een groei van het ledental met zich meebracht, maar bij deelname aan een concours ook nog een promotie van de 3e naar de 2e afdeling.

1931

Voor het eerst in harmoniebezetting deelname aan een concours, met als resultaat twee 1e prijzen.

1927

Aangemoedigd door dit succes besluit men om van fanfare naar harmoniebezetting te gaan en de naam van de vereniging te wijzigen in ‘Laudando’, hetgeen betekent: ‘Om Te Prijzen’.

1926

Op het concours in Joure wordt in zowel de Concours- en Marswedstrijd de eerste prijs behaald.

1924

Stafmuzikant dhr. A. Kappert wordt dirigent.

1920

Door het aantrekken van een beroepsmuzikant, dhr. C. Binnenwijzend, stafmuzikant uit Assen gaat het weer de goede kant op met de vereniging.

1914

Het uitbreken van de 1e wereldoorlog doet de vereniging geen goed en door de mobilisatie volgt er ledenverlies en zware tijden.

1912

Om na het verlies van 4 leden de kleine
vereniging weer vlot te trekken wordt de heer J. Oosting uit Haulerwijk als dirigent aangetroken en gaat men verder met 16 leden onder de naam ‘Eben Haezer’ verder.

1911

4 leden splitsen af ten gevolge van een meningsverschil en richten de muziekvereniging V.Z.O.S. op.

1907

Als op 13 februari wordt samengegaan met de Gereformeerde jeugdvereniging, wordt dit later gezien als de start van onze huidige vereniging, zoals ook in onze statuten staat vermeld.
1901

De Ned. Hervormde predikant Ds. Meeuwenberg richt met leden van de NH jeugdvereniging een muziekkorps op genaamd: ‘Uw koninkrijk kome’ en later genoemd ‘Eere zij God’. Onder de leiding van J.F. Venekamp.